Studentka [Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu… 2019]

Najmocniejszą stroną tego kierunku jest nastawienie na umiejętności praktyczne, bazowanie na wymianie doświadczeń.