Rekrutacja

Jak się zapisać na studia?

Krok 1

 • Wejdź na stronę uczelni przez podany link >> ZAPISZ SIĘ <<
 • Wybierz ” studia podyplomowe Cieszyn”
 • Wybierz z listy interesujący Cię kierunek
 • Wypełnij zgłoszenie i wydrukuj

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 85 zł na konto Centrum:

Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE
43-440 Goleszów ul. Skoczowska 11, Godziszów
Bank Spółdzielczy Cieszyn 
23 8113 0007 2001 0050 2836 0001
tytułem: imię i nazwisko+nazwa kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł

  UWAGA! ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA NIE OZNACZA ZAKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI. KANDYDAT ZOSTAJE PRZYJĘTY DOPIERO W MOMENCIE ZŁOŻENIA WYDRUKOWANEGO KWESTIONARIUSZA I WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W CIESZYNIE.

  W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:
  jeśli uprawnienia pedagogiczne nie wynikają bezpośrednio z dyplomu, należy przedstawić dokument potwierdzający ich posiadanie ( dyplom studiów podyplomowych, świadectwo kursu kwalifikacyjnego z przygotowania pedagogicznego lub suplement do dyplomu, dokument nadania stopnia awansu zawodowego)
  – Logopedia – zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  logopedy (według dowolnego wzoru).

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Centrum Studiów Podyplomowych – Cieszyn ul. ks. Świeżego 8 (I piętro)
 • wyślij pocztą na adres: 
  Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE
  ul. ks. Świeżego 8
  43-400 Cieszyn
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem a oryginały możesz dostarczyć w późniejszym terminie. Adres e-mail: info@innowacje.edu.pl

  Umowa finansowa i opłata za studia:
 • Każdy słuchacz przed rozpoczęciem studiów podpisuje umowę finansową, na której podany jest nr konta, wysokości rat oraz terminy ich płatności.
 • Płatność za wszystkie kierunki rozłożona jest na 4 raty. Istnieje możliwość wpłaty całości lub w dwóch ratach.
 • UWAGA! Ceny obowiązujące w Centrum Studiów Podyplomowych w Cieszynie mogą różnić się od opłat w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przed zapisem należy sprawdzić ceny kierunków studiów podyplomowych w Cieszynie.
 • Wszelkie promocje podane na stronie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nie dotyczą studiów w Cieszynie