Ceny

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).  Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów. 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ(STUDIA KWALIFIKACYJNE)
cena: 3 600 zł + 85 zł wpisowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – (STUDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH) cena: 3 400 zł + 85 zł wpisowe

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ PROWADZONYCH W NASZYM CENTRUM W CIESZYNIE ZNIŻKA 100 zł

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – STUDIA KWALIFIKACYJNE
cena: 3400 zł + 85 zł wpisowe

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – STUDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
cena: 3200 zł + 85 zł wpisowe

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ PROWADZONYCH W NASZYM CENTRUM W CIESZYNIE ZNIŻKA 100 zł

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (STUDIA KWALIFIKACYJNE) cena: 4300 zł + 85 zł wpisowe

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ( STUDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH)
cena: 4000 zł +85 zł wpisowe

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ PROWADZONYCH W NASZYM CENTRUM W CIESZYNIE ZNIŻKA 100 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (STUDIA KWALIFIKACYJNE) cena: 3500 zł + 85 zł wpisowe

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
cena: 2800 zł+ 85 zł wpisowe

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH W NASZYM CENTRUM W CIESZYNIE ZNIŻKA 100 zł