Ceny

UWAGA! Podane ceny mogą ulec zmianie zgodnie z poniższym komunikatem:

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ2 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 700 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI3 000

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 800 zł

REWALIDACJA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ INNYMI CAŁOŚCIOWYM ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI – 3 200 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 000 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – 2 900 zł

ARTETERAPIA – 3 200

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 000 zł

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ2 300 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 100 zł

SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA – 3 500 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 300 zł

DORADZTWO ZAWODOWE – 3 300 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 100 zł

NOWOŚĆ! INFORMATYKA I TECHNIKA 3 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 700 zł

NOWOŚĆ! NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 3200 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 000 zł

NOWOŚĆ! EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE3 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 700 zł

LOGOPEDIA – 4 000 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 3 800 zł

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA – 2 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 700 zł

WCZESNE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 3 200 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE -3 000 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ – 2 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 700 zł

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – 2 900 zł

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE – 2 700 zł