Terapii ręki wg PTR© I i II stopień – kurs certyfikujący

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR © jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program I stopień:

 • Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki – Kontrola posturalna a funkcje ręki;
 • Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki;
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki;
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny;
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©;
 • Rozwój chwytu pisarskiego;
 • Prezentacja materiałów filmowych;
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii;
 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg;
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki;
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©;

Program II stopień:

 • Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną;
 • Funkcjonowanie poznawcze dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz propozycje ćwiczeń i zabaw;
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych;
 • Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie, modelowanie);
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. Sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej;
 • Metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MACS, GMFM);


Prowadzenie:

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny

Wioletta Bartkiewicz – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Terminy: I stopień:

23.10. 2020 r. (piątek)   14:00-20:00
24.10. 2020 r. (sobota)  08:00-15:00
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

Terminy: II stopień:

24.10. 2020 r. (sobota)        15:30-19:30
25.10. 2020 r. (niedziela)   08:00-16:30
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych 

Łącznie: I i II stopień 32 godziny dydaktyczne

Ceny:
Cena za udział w I i II stopniu:  820 zł/os

Cena za udział tylko w I stopniu szkolenia:  490 zł/os

Cena za udział tylko w II stopniu szkolenia: 490 zł/os – UWAGA!!! w II stopniu szkolenia mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły I stopień w dowolnym miejscu ale zrealizowany u  mgr Anety Giczewskiej  i mgr Wioletty Bartkiewicz (certyfikat wydany przez Acentrum). Na kurs należy przynieść kserokopię certyfikatu ukończenia I stopnia.

zaliczka 150 zł – przy zapisie tylko na I stopień lub tylko II stopień

zaliczka 200 zł zapisie na obydwa stopnie  ( po 100 zł na każdy stopień)

(płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę)

Cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie potwierdzające nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.


Aby zapisać się na kurs doskonalący, wypełnij poniższe pola.