Pedagogika Planu Daltońskiego (kurs doskonalący)

Czas trwania: 6 godzin

Cel szkolenia:  Pedagogika planu daltońskiego cz.1  – to szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego.

Adresaci szkolenia:  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli i szkół, dyrektorom i metodykom. Chętnie widzimy też na naszych spotkaniach rodziców, ponieważ edukacja daltońska to nie tylko metoda uczenia się ale i bardzo skuteczny program wychowawczy. Ponieważ współpraca rodziców i nauczycieli w planie daltońskim jest jednym z filarów, widzimy w takim poszerzeniu grupy szkoleniowej wiele korzyści. 

Program szkolenia:   

1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.

2. Praca z instrukcją.

3. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego.

4. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację

5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole i przedszkolu.

6. Aranżacja sali, wykorzystanie pomocy edukacyjnych, organizacja czasu pracy.

Wykładowca: Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego trenera, który posiada wiedzę oraz doświadczenie w pracy metodą planu daltońskiego. 

Kalina Stefaniak – edukator w zakresie edukacji daltońskiej, wieloletni metodyk edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca akademicki.

Cena: 250 zł/os   

zaliczka 100 zł (płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę)


Aby zapisać się na kurs doskonalący, wypełnij poniższe pola.