Metoda Montessori – wspomaganie uczniów narażonych na niepowodzenia edukacyjne (kurs doskonalący)

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice.

Cel kursu:
– poszerzanie wiedzy nt. możliwości budowania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
– poznanie założeń i możliwości zastosowania elementów pedagogiki M. Montessori w pracy z dzieckiem narażonym na niepowodzenia edukacyjne;
– poznanie form pracy w sytuacjach edukacyjnych dotyczących dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

– doświadczenie pracy z wybranymi pomocami Montessori;
– pomoce Montessori „Hand made” –  domowe możliwości tworzenia pomocy.

Bloki tematyczne:

  1. Teoria i praktyka Mari Montessori
  2. Obserwacja,
  3. Psychologia rozwojowa,
  4. Życie codzienne,
  5. Sensoryka,
  6. Edukacja matematyczna,
  7. Edukacja językowa,
  8. Kultura,
  9. Sztuka,
  10. Muzyka i ruch

Prowadzenie: Anna Kościelny – nauczyciel Montessori, psychoterapeutka Gestalt, pedagog specjalny.

Termin: listopad 2020- luty 2021

Koszt: 2 250 zł

Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych


Aby zapisać się na kurs doskonalący, wypełnij poniższe pola.