Arteterapia (kurs doskonalący)

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z walorami uzupełniającej formy pracy procesu edukacji i terapii – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Udział w kursie umożliwi również zapoznanie się jego uczestników z rodzajami arteterapii – biblioterapią, plastykoterapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw każdego z rodzajów w odniesieniu do konkretnego problemu diagnostycznego.

Prowadzenie: dr Joanna Godawa – pedagog specjalny, arteterapeutka

Termin:  marzec- czerwiec 2021

Koszt: 1 950 zł

Czas trwania: 80 godzin dydaktycznych


Aby zapisać się na kurs doskonalący, wypełnij poniższe pola.