Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje. 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu  Wychowania do życia w rodzinie.

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Zdrowie seksualne i prokreacja
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Podstawy etyki i bioetyki rodziny
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie treści związanych z rodziną
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie edukacji seksualnej
 • Trening  interpersonalny w zakresie komunikacji
 • Planowanie pracy edukatora seksualnego
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach UE
 • Praktyka pedagogiczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry (12 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Studia realizowane są w ciągu tygodnia (wtorek, czwartek) . W godzinach 16:00 – 19:30. Zjazdy odbywają się przeważnie co tydzień.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni i praktycy współpracujący z Centrum. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

OPŁATY:

Koszt całościowy wynosi 2 900 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 2 700 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.