Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) -Studia dla pedagogów specjalnych

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

ADRESACI:

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (  I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych). Słuchacze nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu zajęć rewalidacyjnych.

PROGRAM:

Program zostanie zamieszczony wkrótce

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy i współpracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

Opłaty:

Koszt studiów: 3 300 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 85 zł opłata rekrutacyjna.

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W CIESZYNIE CENA: 3 200 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.