Informatyka i technika

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Techniki  i Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program:

Moduł – Technika:

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Konstrukcja maszyn – podstawy
 • Mechanika – podstawy
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Mechatronika – podstawy
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych
 • Robotyka i automatyka
 • Elementy grafiki inżynierskiej
 • Główne zagadnienia z zakresu historii techniki
 • Dydaktyka techniki

Moduł – Informatyka:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Programy użytkowe:
 • a) edytory tekstów
 • b) arkusze kalkulacyjne
 • c) programy graficzne
 • Prezentacje multimedialne
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Dydaktyka informatyki
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Algorytmy i struktury danych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry (1,5 roku), 520 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk (60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu informatyka+60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu technika)
Studia realizowane są w trybie weekendowym (soboty, niedziele) . Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni i praktycy współpracujący z Centrum. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

Opłaty:

Koszt całościowy wynosi 3 900 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 3 700 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.