Lip 01

Pedagogika Planu Daltońskiego (kurs doskonalący)

adminComment Closed

Czas trwania: 6 godzin Cel szkolenia:  Pedagogika planu daltońskiego cz.1  – to szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Adresaci szkolenia:  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli […]

Read More
Lip 01

Terapii ręki wg PTR© I i II stopień – kurs certyfikujący

adminComment Closed

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR© Terapia Ręki PTR © jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program I stopień: Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka; Zarys anatomii i fizjologii ręki – Kontrola posturalna […]

Read More
Lip 01

Arteterapia (kurs doskonalący)

adminComment Closed

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice. Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z walorami uzupełniającej formy pracy procesu edukacji i terapii – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Udział w kursie umożliwi również zapoznanie się jego uczestników z rodzajami arteterapii – biblioterapią, plastykoterapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw […]

Read More
Lip 01

Metoda Montessori – wspomaganie uczniów narażonych na niepowodzenia edukacyjne (kurs doskonalący)

adminComment Closed

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice. Cel kursu:– poszerzanie wiedzy nt. możliwości budowania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;– poznanie założeń i możliwości zastosowania elementów pedagogiki M. Montessori w pracy z dzieckiem narażonym na niepowodzenia edukacyjne;– poznanie form pracy w sytuacjach edukacyjnych dotyczących dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; […]

Read More