Gru 12

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Studia dla pedagogów specjalnych)

adminComment Closed

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450). Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej […]

Read More
Gru 12

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) -Studia dla pedagogów specjalnych

adminComment Closed

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450). Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki […]

Read More
Gru 12

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia dla pedagogów specjalnych)

adminComment Closed

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450). Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki […]

Read More
Maj 24

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

Uczestnicy studiów nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu:
pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodziną osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia.

Read More
Maj 24

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – Studia kwalifikacyjne

adminComment Closed

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego

Read More
Maj 24

Przygotowanie pedagogiczne (Studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

Kierunek przeznaczony dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela.

Read More
Maj 22

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

wiedza i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera…

Read More