Wrz 25

Rozpoczęcie zajęć na kierunku – Organizacja i zarządzanie oświatą

adminComment Closed

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą odbędą się 30 września 2019 r. o godzinie 16:00. Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów.

Read More
Wrz 23

Rozpoczęcie zajęć na kierunku – Przygotowanie pedagogiczne

adminComment Closed

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne odbędą się 28 września 2019 r. o godzinie 08:45 . Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów. Przypominamy, że to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji w dwa semestry.

Read More
Wrz 18

Rozpoczęcie zajęć na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

adminComment Closed

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną odbędą się 27 września 2019 r. o godzinie 16:00  Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów. Przypominamy, że to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji w dwa semestry.

Read More
Wrz 12

Rozpoczęcie zajęć na kierunku Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

adminComment Closed

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbędą się 25 września 2019 r. wyjątkowo o godzinie 15:30 (pierwsze pół godziny zostanie poświęcone na sprawy organizacyjne). Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów. Przypominamy, że to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji w dwa semestry.

Read More
Wrz 12

Rozpoczęcie zajęć na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z ZA i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

adminComment Closed

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z ZA i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi odbędą się 19 września 2019 r. wyjątkowo o godzinie 15:30 (pierwsze pół godziny zostanie poświęcone na sprawy organizacyjne). Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów. Przypominamy, że to ostatnia szansa […]

Read More
Sie 22

Ostatnia edycja studiów podyplomowych na dotychczasowych zasadach w roku akademickim 2018/2019

adminComment Closed

Ostatnia edycja studiów podyplomowych na starych zasadach w roku akademickim 2018/2019

Read More