Lip 03
Lip 02

Studentka [Doradztwo zawodowe 2019]

adminComment Closed

Studia na bardzo dobrym poziomie, motywujące, dające przygotowanie praktyczne oraz gotowe narzędzia pracy.

Read More
Maj 24

Kalina Stefaniak

adminComment Closed

to jest zajawka o Imię i Nazwisko

Read More
Maj 24

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

Uczestnicy studiów nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu:
pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodziną osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia.

Read More
Maj 24

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – Studia kwalifikacyjne

adminComment Closed

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego

Read More
Maj 24

Przygotowanie pedagogiczne (Studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

Kierunek przeznaczony dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela.

Read More
Maj 22

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Studia kwalifikacyjne)

adminComment Closed

wiedza i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera…

Read More