Rozpoczęcie zajęć na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z ZA i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Informujemy, że pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z ZA i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi odbędą się 19 września 2019 r. wyjątkowo o godzinie 15:30 (pierwsze pół godziny zostanie poświęcone na sprawy organizacyjne).

Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów. Przypominamy, że to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji w dwa semestry.