Ostatnia edycja studiów podyplomowych na dotychczasowych zasadach w roku akademickim 2018/2019

W związku z planowaną od 01.10. 2019 r. czyli od roku akademickiego 2019/2020 zmianą przepisów dotyczącą wprowadzenia nowych standardów kształcenia nauczycieli informujemy że:

Rekrutacja na wszystkie prowadzone w Cieszynie kierunki studiów podyplomowych trwa do 15 września, a rekrutacja uzupełniająca od 15 do 30 września 2019 r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów studiów.

Rok akademicki 2018/2019 jest zatem ostatnim rokiem, w którym kształcenie nauczycieli rozpoczęło się na dotychczasowych zasadach i będzie ono na tych zasadach kontynuowane do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i zapisu na studia podyplomowe we wrześniu 2019.